kristina Andersson

Kristina är en väldigt uppskattad näringsfysiolog (fil. mag Nutrition), författare och föreläsare.