VÄLJA PT-UTBILDNING – ATT TÄNKA PÅ

PT-utbildning som PT-utbildning, eller…? Nja, som vi ser på saken är det stor skillnad mellan olika typer av PT-utbildningar. Därför bör man ta sig en rejäl funderare kring vad man vill få ut av en utbildning innan man bokar upp sig. En central aspekt som man kan fundera över är begreppen VILD och TAM kunskap. […]