VÄLJA PT-UTBILDNING – ATT TÄNKA PÅ

PT-utbildning som PT-utbildning, eller…?

Nja, som vi ser på saken är det stor skillnad mellan olika typer av PT-utbildningar. Därför bör man ta sig en rejäl funderare kring vad man vill få ut av en utbildning innan man bokar upp sig. En central aspekt som man kan fundera över är begreppen VILD och TAM kunskap.

 

Tam kunskap är sånt vi kan beskriva, skriva ned och presentera i exempelvis, litteratur, klassrum eller video.

 

Vild kunskap är däremot kunskap som inte riktigt kan ”fångas in” och och läras ut genom att sitta och ”plugga in”.

 

I tränaryrket är den tama kunskapen till stor del den teoretiska grunden som alla tränare bör ha som fundament. Entrébiljetten. Men, den stora merparten av tränaryrket härrör till den vilda kunskapen. Detta består bland annat av kunskaper, erfarenheter, people skills, kreativitet mm. Denna delen kan man inte plugga in genom att läsa böcker, delta på föreläsningar eller titta på videos. Du behöver få så många timmar som möjligt ”på golvet” med klienter för att vässa dina skills och forma dig till tränaren du kan bli. Redan under själva grundutbildningen.

 

Därför tycker vi att det är en god idé att fundera till kring hur många praktiska timmar du får i pt-utbildningen du överväger. Det kommer spela stor roll för hur snabbt du kan komma igång och hur hög sannolikheten är att du blir en framgångsrik tränare.

 

Det kan vara lockande med billiga och komprimerade pt-utbildningar.

 

Men.

 

Det är som med resultaten för dina framtida klienter – det finns inga genvägar. Om det ska bli bra på riktigt.

 

Läs gärna mer om vår Lic. personlig tränareutbildning här