Vad är egentligen personlig träning?

Hur definieras egentligen produkten personlig träning? Närmare bestämt vad bör en klient förvänta sig av en PT-timme? För många är svaren på dessa frågor möjligtvis självklara, men givet hur spretig marknaden ter sig på golvet så är det i mina ögon ändå värt att bena ut. Vi börjar med självklarheterna. En seriös tränare kommer i […]